Thursday, October 25, 2007

Elo ja Ave Tiigrihüppest


Oleme Tiigrihüppe projektijuhid Elo ja Ave. Teeme viimaseid ettevalmistusi eTwinningu nädalavahetuseks. Kohtumiseni homme Tallinnas!

We are Elo and Ave fromTiger Leap Foundation. The last preparations are done for eTwinning weekend. See you tomorrow in Tallinn!

No comments: